Plan de lucru

Beneficiarul principal a invitat părțile interesate locale la întâlnirea bilaterală organizată la Iași cu partenerii de proiect din Chișinău. La întâlnire au participat 20 de cercetători în domeniul biologiei moleculare, 20 de medici și 4 grupuri de cercetare în universitățile partenere.

Consorțiul proiectului a analizat principalele provocări privind crearea unei dovezi măsurabile a modificărilor induse de antibiotice și promovarea unui nou protocol restrictiv pentru utilizarea antibioticelor ca o modalitate de a reduce costurile și de a limita dezvoltarea germenilor multi-rezistenți.

Au fost dezbătute lacunele și lipsurile, precum și oportunitățile legate de înființarea unei rețele comune de cercetare în domeniul oncologic pentru îmbunătățirea condițiilor-cadru de inovare.

Ambii parteneri au organizat un atelier de evaluare inter pares la Iași și Chișinău cu părțile interesate locale în domeniul utilizării antibioticelor și al microbiomului colonic uman. Au fost organizate sesiuni de focus-grup și au fost colectate date. Echipele partenerilor au elaborat un raport de evaluare inter pares pe baza informațiilor colectate de la părțile interesate

Contribuția părților interesate alimentează planul de acțiune conceput de echipa consorțiului de proiect. Acțiunea elaborată planificată este transpusă de consorțiul proiectului ca Plan de lucru al propunerii COLONSTRESS.

Calendarul proiectului

1.1.1= PM Handbook

1.1.2= Proces verbal al ședințelor de conducere

1.1.3= Întâlniri de coordonare

1.2.1= Planul de monitorizare și evaluare a proiectului

1.2.2= Rapoarte de progres

1.2.3= Raport intermediar

1.2.4= Raport final

1.3.1= Planul de management al riscului

2.1.1= Pagina web a proiectului

2.2.1= Comunicat de presă

2.2.5= 1 articol despre proiect

2.2.2= Comunicat de presă

2.2.3= Comunicat de presă

2.2.4= Portofoliu PR

2.3.6= Eveniment de diseminare B1

2.3.8= Numărul de participanți la evenimentul de diseminare B1

2.3.2= Broșuri și pliante pentru beneficiarul principal (BL)

2.3.3= Pachetele de proiecte

2.3.5= Eveniment de diseminare BL

2.3.7= Numărul de participanți la evenimentul de diseminare BL

2.3.1= Acțiuni de socializare (Facebook, Twitter și LinkedIn)

2.3.4= Broșuri și pliante pentru B1

3.1.1= Raport privind starea reală și modificările necesare pentru înființarea unui laborator adecvat de secvențiere a ADN în IMSP Institutul Oncologic

3.1.2= Laboratorul de biologie moleculară la nivelul IMSP Institutul Oncologic

3.1.3= Echipamente pentru profilare și prelucrarea probelor procurat de BL

3.1.4= 1 Set de kituri și consumabile achiziționate de BL

3.1.5= 1 Set de kituri și consumabile achiziționate de B1

3.2.4= Atelier – BL va organiza un atelier pentru dezvoltarea comună a curriculumului cu minimum 30 de participanți

3.2.5= Atelier – B1 va organiza un atelier pentru dezvoltarea comună a curriculumului cu minimum 30 de participanți

3.2.1= Raport despre posturi specifice și necesități de formare

3.2.2= Curricula pentru instruire pe mai multe niveluri

3.2.3= Webinar – versiune digitală a modulelor de instruire

3.3.1= Raport privind procesul de instruire

3.3.3= Raport privind calificarea individuală

3.3.2= Raport privind calificarea în laborator

3.3.4= Numărul de participanți la instruire

3.3.5= Numărul de participanți la calificarea individuală

3.4.1= Raport privind validarea platformei comune

3.5.1= Linii directoare pentru colectarea și manipularea probelor

3.6.2= Seminar comun pentru stabilirea protocoalelor de cercetare

3.6.3= Seminar comun pentru stabilirea protocoalelor de cercetare

3.6.1= Bibliotecă de 470 de mostre pentru evaluare ulterioară în secvențierea ADN-ului

3.7.1= ADN purificat extras din probe de colon. O nouă bibliotecă de ADN complex combinat este produsă și validată și va fi evaluată în continuare în ambele laboratoare pentru secvențierea ADN-ului

3.8.1= Bază de date cu secvențe identificate și caracterizate pentru fiecare eșantion

3.9.1= Raport de cercetare

3.9.2= Conferință comună pentru informare cu privire la Raportul de cercetare – BL

3.9.3= Conferință comună pentru informare cu privire la Raportul de cercetare – B1

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este
responsabilitatea exclusivă a IMSP Institutul Oncologic”

Program Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020
Proiect: Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice
Beneficiar lider: Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași