Echipa de proiect

Asigurarea îndeplinirii obiectivului de proiect, prin atingerea rezultatelor, în baza realizării setului de activități va fi atinsă de:

Echipa managerială, responsabilitatea cărora constă în coordonarea generală, gestionarea și implementarea întregii acțiuni, inclusiv de monitorizare a progresul și calității indicatorilor de output și de rezultat ai proiectului:

Echipa Beneficiarului Lider
IMSP IO, Chișinău
Echipa Beneficiarului 1
IRO Iași, România
Manager de proiect Manager de proiect
Responsabil financiar Responsabil financiar
Responsabil comunicare

Echipa științifică, responsabilitatea cărora constă în colectarea de mostre ale microflorei intestinale și compararea diferențelor dintre microbiomul din două populații expuse la diferite protocoale de tratament cu antibiotic, cu îmbunătățirea cadrul de inovare și cercetare:

Echipa Beneficiarului Lider
IMSP IO, Chișinău
Echipa Beneficiarului 1
IRO Iași, România
Cercetător științific coordonator Specialiștii seniori, lider
Cercetător științific, genetica cancerului Specialiștii seniori, biologie moleculară
Cercetător științific, oncogenomică Specialiștii seniori, laboratorul clinic
Cercetător științific, genetică Asistent de cercetare
Cercetător științific, bioinformatică Specialiștii seniori, chirurg
Medic oncolog proctolog Specialiștii seniori, chirurg
Medic oncolog proctolog Cercetător, junior
Cercetător, junior

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este
responsabilitatea exclusivă a IMSP Institutul Oncologic”

Program Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020
Proiect: Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice
Beneficiar lider: Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași