Informații generale

Titlul proiectului: Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice
EMS – ENI: 2 SOFT/1.2/105
Acronimul proiectului: COLONSTRESS
Domeniul programului: suport pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
Prioritatea 1.2: promovarea și sprijinirea cercetării și inovării
Beneficiar Lider: IMSP Institutul Oncologic, Republica Moldova
Beneficiar 1: Institutul Regional de Oncologie Iași, România
Durata proiectului: 18 luni
Bugetul proiectului: 219,836.47 Euro

IMSP IO, Chișinău IRO Iași
Contribuția EU:  197,852.83 Euro – 90% 104,814.67 93,038.16
Contribuția Partenerilor:  21,983.64 Euro – 10% 11,646.07 10,337.57

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Modificările induse de antibioticele cu spectru larg pot produce un efect măsurabil asupra populației bacteriene colonice umane, cu efect imediat asupra stării de sănătate.

Proiectul COLONSTRESS-Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice își propune să stabilească impactul tratamentului cu antibiotice asupra microbiomului colonic uman.

Obiectivul general: Crearea unei rețele comune, de cooperare transfrontalieră în cercetarea moleculară, axată pe stabilirea impactului tratamentului cu antibiotice asupra microbiomului colonic uman, pentru a crea o probă măsurabilă a modificărilor induse de antibiotice și a promova un nou protocol restrictiv pentru utilizarea antibioticului ca mod de a reduce costurile și limitare a dezvoltării germenilor multirezistenți.

Pentru îndeplinirea obiectivului general, proiectul COLONSTRESS își propune:

  • Stabilirea laboratorului funcțional în biologie moleculară
  • Generarea unui program complex de instruire pe mai multe nivele pentru toți tinerii specialiști în biologie moleculară.
  • Calificarea pregătirii personalului implicat în cercetarea biomoleculară și calificarea laboratoarelor partenere.
  • Validarea unei platformei comune pentru cercetarea biomoleculară între laboratoare prin rulare paralelă a probelor de testare.
  • Ghid pentru prelevarea de probe de microbiom uman.
  • Colectare de probe de microbiom de colon uman.
  • Generare de probe de ADN
  • Secvențiuerea ADN și generarea de biblioteci de ADN
  • Probele pereche vor fi testate pentru pretratare, după tratament (7-10 zile)

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este
responsabilitatea exclusivă a IMSP Institutul Oncologic”

Program Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020
Proiect: Modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice
Beneficiar lider: Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași